منبع تغذیه

«منبع تغذیه های موجود در مهر الکتریک (نماینده رسمی آیفون تابا در مشهد) دارای گارانتی 36 ماهه شرکتی میباشد»
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
منبع تغذیه تابا TVD-8403
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
منبع تغذیه تابا TVD-8402
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
رکوردر TVD-8401