گوشی

«گوشی های موجود در مهر الکتریک (نماینده رسمی آیفون تابا در مشهد) دارای گارانتی 5 ساله شرکتی میباشد»
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
گوشی تابا TL-815
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
گوشی تابا TL-633
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
گوشی تابا TL-917