رکوردر

«رکوردرهای موجود در مهر الکتریک (نماینده رسمی آیفون تابا در مشهد) دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی میباشد»
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
رکوردر تابا TB-DVR4CH-E
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
رکوردر تابا TB-DVR8CH-E
آیفون تابا مشهد, ایفون تابا مشهد, ایفون تابا, آیفون تابا, نمایندگی ایفون تابا در مشهد, مهران منصور پناه
رکوردر تابا TB-DVR16CH-E